Familjejuridik

Det finns många olika sätt att leva och bilda familj och det finns nästan lika många olika sätt att ordna sin privatekonomi. En sak är dock säker, förr eller senare bryts mönstret, till exempel genom ett dödsfall eller genom att ett parförhållande tar slut. De ekonomiska konsekvenserna av sådana förändringar styrs bland annat av regler i ärvdabalken, äktenskapsbalken och sambolagen.

Vi på S:t Olof Familjejuridik är väl insatta i de reglerna och hjälper er gärna med att förbereda för kommande förändringar genom att informera och upprätta handlingar i enlighet med era önskemål.

Vid separation och vid dödsfall gör vi de utredningar som behövs och upprättar nödvändiga handlingar.   Vid separation finns behov av att bodela tillgångarna. Olika regler gäller för gifta respektive för sambor. Vi hjälper till med att upprätta en bodelningshandling i enlighet med önskemål och gällande rätt.

Vid dödsfall skall dödsboet utredas och i de allra flesta fall skall bouppteckning förrättas och en bouppteckningshandling upprättas och registreras. Dödsboets delägare ansvarar gemensamt för dödsboets förvaltning och avtalar genom arvskifte om hur tillgångarna skall fördelas. Det kan vid dödsfall dessutom finnas behov att upprätta såväl en bodelningshandling som en arvskifteshandling. Vi har stor kunskap och erfarenhet av allt inom arvsrättens område, inte minst dödsboförvaltning.

Vid bodelningar och arvskiften förhåller vi oss alltid opartiska gentemot de berörda.

Några vill kanske förbereda sig för kommande förändringar genom att upprätta testamente, äktenskapsförord eller samboavtal. Andra vill kanske, inom eller utom familjen, ge bort eller sälja någon av sina tillgångar. Vi hjälper till med att upprätta de handlingar som behövs och att informera om de familjerättsliga konsekvenserna av överlåtelsen.