Skatterätt

stoloffamiljejuridik-355sVi har lång erfarenhet av att ge råd i fråga om de skattemässiga konsekvenserna av de transaktioner som privatpersoner genomför, såsom försäljningar, gåvor, bodelningar etc. Som ett exempel kan nämnas att överlåtelse av fast egendom i samband med bodelning eller arvskifte på kort sikt inte får samma skattemässiga konsekvenser som vid en försäljning.

Vi har också kompetens att hjälpa till med upprättande av deklarationer för privatpersoner och allmän rådgivning inom skatterättens område. Genom vårt samarbete med en av Uppsalas största mäklarfirmor upprättar vi varje år ett stort antal deklarationer vid försäljning av privatbostad.