S:t Olof Familjejuridik

S:t Olof Familjejuridik bildades år 2008 av jurister i Uppsala med stor erfarenhet inom området ekonomisk familjerätt. S:t Olof Familjejuridik är en del av ​ABJ-företaget AB.

Ofta tänker man på juridiken först när det är för sent. Vi vill uppmuntra dig att ta reda på vad som gäller ifråga om din familjejuridiska situation. Oavsett var i livet du befinner dig vill vi hjälpa till att skapa trygghet för dig.

Vid bouppteckningar, arvskiften och bodelningar förhåller vi oss alltid opartiska gentemot de berörda.

Fyrisån